Chinh phục các mục tiêu mua sắm và kinh doanh thông qua xây dựng & phát triển đội ngũ mua sắm.

Managing Procurement Teams & Individuals

Procurement Professional Series

ĐĂNG KÝ TƯ VẤN

Đào tạo Hybrid
Offline song song Online

13 - 14/01/2024

2 ngày

Khóa học phù hợp cho:

 • Category Manager
 • Procurement Manager
 • Support Manager
 • Quality Assurance Officer
 • Senior Buyer
 • Buyer
 • Operational Buyer
 • Procurement Analyst
 • Contract Manager
 • Quality Assurance Manager 

Các chủ đề trong khóa học

Xây dựng đội nhóm mua sắm hiệu suất cao

Quản lý hiệu suất nhóm mua hàng

Phát triển nhân tài 

Giao tiếp hiệu quả

Quản lý khủng hoảng trong mua sắm

Quản lý đội nhóm mua sắm phi tập trung

Khóa học trong chuỗi

Khóa học Managing Procurement Teams & Individuals là một trong 5 khóa học trong Chuỗi chương trình đào tạo nâng cao và chuyên sâu về mua hàng - Procuremement Professional Series cung cấp cho học viên các kỹ năng & kiến thức để quản lý hiệu quả đội nhóm mua hàng để đạt được các mục tiêu chung.

Managing Procurement Teams & Individuals giúp học viên xây dựng được một đội ngũ mua hàng có năng lực và năng suất cao, cũng như áp dụng được các phong cách lãnh đạo và phương pháp giao tiếp hiệu quả trong bộ phận mua hàng. Học viên sẽ được hướng dẫn cách sử dụng các công cụ và phương pháp quản lý nhân sự như Recruitment & Selection, Training & Development, Performance Appraisal & Feedback, Motivation & Reward, Conflict Management & Team Building...
 • Introduction to Managing Procurement Teams & Individuals
 • Building High-Performing Procurement Teams
 • Performance Management in Procurement
 • Developing Procurement Talent
 • Leading Change in Procurement
 • Effective Communication and Influencing Skills in Procurement
 • Ethical Leadership in Procurement
 • Crisis Management in Procurement
 • Leading Virtual and Remote Procurement Teams

Nội dung chi tiết

LIÊN HỆ TƯ VẤN

Copyright © 2023 | VILAS - Vietnam Logistics and Aviation School