Phát triển kỹ năng & kiến thức để lập kế hoạch, quản lý & kiểm soát chi phí, hợp đồng & rủi ro trong kinh doanh.

Contract & Financial Management

Procurement Professional Series

ĐĂNG KÝ TƯ VẤN

20/04/2024

4 buổi

Đào tạo Hybrid
(Online và Offline)

Khóa học phù hợp cho:

 • Category Manager
 • Procurement Manager
 • Support Manager
 • Quality Assurance Officer
 • Senior Buyer
 • Buyer
 • Operational Buyer
 • Procurement Analyst
 • Contract Manager
 • Quality Assurance Manager 

Các chủ đề trong khóa học

Khóa học trong chuỗi

Hiện nay, vai trò của nhân sự mua hàng không chỉ đơn thuần là thực hiện các giao dịch, mà còn là các nhân tố quyết định đối với sự thành công của tổ chức. Để nâng cao hiệu suất cá nhân và tầm nhìn chiến lược, việc phát triển các kỹ năng chuyên môn là không thể thiếu.

Hiểu biết sâu về hợp đồng và tài chính không chỉ giúp nhân sự mua hàng nhâng cao hiệu suất, mà còn mở ra cánh cửa cho việc tối ưu hóa chi phí và nâng cao chuỗi giá trị cho tổ chức. Điều quan trọng hơn, quản lý hiệu suất nhà cung cấp đảm bảo sự ổn định của chuỗi cung ứng, từ đó đảm bảo sản xuất và dịch vụ luôn đáp ứng được nhu cầu không ngừng biến động của thị trường.

Cùng với đó, sự thấu hiểu trong lĩnh vực tài chính giúp nhân sự mua hàng đánh giá rủi ro và cơ hội một cách chính xác dưới góc nhìn toàn diện, từ đó đưa ra các quyết định mua hàng chiến lược đảm bảo giá trị bền vững. Trong một môi trường kinh doanh đang chuyển biến nhanh chóng, việc nắm vững các kiến thức & kỹ năng này không chỉ là cần thiết mà còn là một lợi thế cạnh tranh lớn.

Khóa học Advanced Contract & Financial Management là một trong 5 khóa học trong Chuỗi chương trình đào tạo nâng cao và chuyên sâu về mua hàng - Procuremement Professional Series cung cấp cho học viên các kỹ năng & kiến thức để quản lý hiệu quả chi phí & rủi ro trong kinh doanh.
 • Advanced Contract Management in Procurement
 • Analyzing different types of contracts and their implications in procurement
 • Strategies for effective contract specification and negotiation in procurement
 • Contract formation with legal and ethical considerations
 • Managing legal risks and liabilities in procurement contracts
 • Contractual Performance Management in Procurement
 • Strategies for evaluating supplier performance and managing underperformance
 • Key Performance Indicators (KPI) in contractual agreements
 • Introducing the concept of performance-based contracting
 • Advanced Finance Management in Procurement
 • Understanding financial statements and reports for procurement decision-making
 • Explore advanced price and cost analysis in procurement
 • Evaluating supplier financial stability and risk assessment in procurement contract
 • Financial Performance Metrics
 • Defining and setting key financial performance metrics in procurement
 • Using metrics to evaluate supplier’s financial performance
 • Strategies for improving financial performance in procurement

Nội dung chi tiết

LIÊN HỆ TƯ VẤN

 • Phân tích loại hợp đồng: Hiểu rõ về các loại hợp đồng và ảnh hưởng của chúng đối với chiến lược mua hàng để nâng cao kỹ năng lựa chọn hợp đồng tối ưu giá trị doanh nghiệp.
 • Phát triển chiến lược đàm phán và quản lý hợp đồng: Xây dựng chiến lược hiệu quả cho đàm phán và quản lý hợp đồng để đảm bảo tính linh hoạt và bảo mật.
 • Quản lý rủi ro pháp lý và tuân thủ: Tăng cường hiểu biết và kỹ năng quản lý rủi ro pháp lý, tuân thủ và xử lý tranh chấp liên quan đến hợp đồng mua.
 • Quản lý hiệu suất nhà cung cấp thông qua hợp đồng: Phát triển tiêu chí hợp đồng dựa trên hiệu suất để tối ưu hóa quan hệ đối tác và tăng cường hiệu quả.
 • Giải thích báo cáo tài chính: Sử dụng hiệu quả báo cáo tài chính để hỗ trợ quyết định mua hàng và thống nhất nội bộ thông qua phân tích dữ liệu tài chính.
 • Đánh giá rủi ro tài chính và hiệu suất nhà cung cấp: Đánh giá rủi ro tài chính, sự ổn định của nhà cung cấp và mô hình giá trong hợp đồng để đánh giá hiệu suất của nhà cung cấp.

Giảng viên

Với hơn 30 năm kinh nghiệm, Chị Lợi là một trong những chuyên gia đầu ngành của Việt Nam trong lĩnh vực Mua hàng và Cung ứng. Chị Lợi từng đảm nhận các vị trí quản lý cấp cao mảng mua hàng như Phó Chủ tịch, Giám đốc khối… tại các tập đoàn đa quốc gia hàng đầu trong lĩnh vực FMCG, F&B,…

Xuyên suốt quá trình đồng hành, chị đã góp phần giúp các doanh nghiệp đạt được những mục tiêu tài chính, các lợi thế cạnh tranh nổi trội từ đó đóng góp vào các chiến lược phát triển chung của tập đoàn.
Ms. Nguyễn Thị Lợi
Former Executive Vice President (EVP) – Procurement
of Top Biggest FMCG Companies in World

Copyright © 2023 | VILAS - Vietnam Logistics and Aviation School